Logo UIB
Alta/Baixa/Modificació d'un grup de recerca  Ajuda
La sol·licitud d’alta/baixa/modificació de grups de recerca romandrà desactivada fins a la publicació del nou Acord Normatiu pel qual es regulen les estructures d’organització de la recerca, la innovació i la transferència a la Universitat de les Illes Balears
Palma, 18 de juny de 2024.
Sr. Vicerector de Política Científica i Investigació.

Valid HTML 4.01 Transitional ĄCSS Válido!

  Data Publicació: 06/02/2014   Versió: 4.2