Logo UIB
Sol·licitud d'investigador/a colˇlaborador/a  Ajuda
 
barra1
VOLS RECUPERAR LES DADES D'UNA SOLˇLICITUD ANTERIOR?
 
barra2
 
A continuaciķ pots recuperar una proposta d'investigador/a col·laborador/a anterior per aprofitar la informació i enviar una de nova (per exemple, per sol·licitar una pròrroga de l'investigador col·laborador proposat).
Núm. Solˇlicitud  /  
Identificaciķ persona de contacte
 
Identificaciķ Inv. Colˇlaborador/a
 
 
barra1
TIPUS DE PROPOSTA
 
barra2
 
A continuaciķ, indica si es tracta d'una proposta per nomenar investigador/a colˇlaborador/a de la UIB (ICUIB) a una nova persona o si, en canvi, és per prorrogar el temps d'ICUIB d'una persona que ja ho és.

 
barra1
PERSONA DE CONTACTE
 
barra2
 
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificaciķ
 
Telčfon
Correu electrònic
••• Tipus i Nom del Centre •••
 
barra1
CANDIDAT/A A INVESTIGADOR/A COLˇLABORADOR/A
 
barra2
 
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificaciķ
 
Data Naixement
Telčfon
Correu electrònic
Centre
 
barra1
ACTIVITAT A DESENVOLUPAR
 
barra2
 
Descripciķ de l'activitat que es durā a terme
Data d'inici
Data de fi
Ubicaciķ on es desenvoluparā l'activitat
 Laboratori
 Treball de camp
 Altra
Detallau aquesta ubicaciķ...
 

La persona de contacte declara que el/la candidat/a a investigador colˇlaborador/a de la UIB l’ha informat de que:

Disposa d’asseguranįa mčdica d’accidents i riscos in itinere, com per exemple Seguretat Social, Muface o altres assegurances mčdiques generals.

No disposa d’asseguranįa mčdica d’accidents i riscos in itinere.

 

La persona de contacte declara que té el seu currículum vitae actualitzat a l'aplicació GREC amb posterioritat a 9 de desembre del 2022 per la qual cosa puc dur a terme aquesta sol·licitud.

Si voleu saber com cončixer la data de la darrera actualització del vostre currículum feu clic aquí.

 
Palma, 9 de juny de 2023.
La persona de contacte, Persona proposant (director/a del centre),
Documentaciķ que s'adjunta (fitxers menors de 3 MB, recomanat format PDF, perō també admčs DOC, ODT, RTF i TIF):
Còpia del document d'identificació (DNI/NIE/Passaport) del candidat a investigador/a col·laborador/a
 No m'és possible adjuntar aquest document telemāticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Sr. Vicerector de Política Científica i Investigaciķ

Valid HTML 4.01 Transitional ĄCSS Válido!

  Data Publicació: 04/02/2020   Versió: 1.3